27 Ocak 2010 Çarşamba

Diş Hekimliğinde Uzmanlık

Bugün blogumuza ulaşan bir habere göre, diş hekimliğinde 5 sene bittikten sonra ne yapacağımız daha da belirsizleşti. DUS var mı yok mu derken, şimdi uzmanlık var mı yok mu diye düşüneceğiz.

Şöyle ki;

"05.04.1973 tarih ve 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğünde, Ortodonti ve Diş Protezi ana dalları olarak diş hekimliği ile ilgili iki uzmanlık dalı almakta iken, bu tüzüğü kaldıran ve 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne ekli çizelgede Ağız, Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Ortodonti, Pedodonti, Diş Protezi ve Periodontoloji adı altında beş ana dalda uzmanlık düzenlenmiştir.

2002 yılında yayımlanan Tüzüğün ekinde yer alan diş hekimleri ile ilgili uzmanlık dalları kısmının iptali istemiyle Danıştay Sekizinci Dairesinin E:2002/3488 esasında kayıtlı olarak açılan davada; 30.09.2004 tarih ve K:2004/3549 sayılı kararla eski Tüzükte diş hekimleri ile ilgili iki uzmanlık ana dalı öngörülmekte iken yeni tüzükte bu iki anadala üç ana dal daha eklenmesinin gerekçelirinin hukuken geçerli olabilecek bilimsel bir raporla ortaya konulamadığından davaya konu düzenleme iptal edilmiştir."

Şöyle özetleyeyim: 1973 yılında sadece Ortodonti ve Diş Protezi diye iki uzmanlık dalı varken, sonradan bunlara Ağız, Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Pedodonti ve Periodontoloji eklenmiş. Ama danıştay buna gerek olmadığına karar vererek, uzmanlıkları tekrar 2'ye düşürmüş. Sonumuz hayrolsun, haberiniz olsun.

0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...